THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên hệ

Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam

  • Trụ sở chính: Số 18 Tôn Thất Thiệp, Quận Ba Đình, Hà Nội

  • Email: chairmen@vietnamchefs.org - Website: www.vietnamchefs.org

  • Điện thoại : +84 24 355 22 111