Cơ cấu tổ chức Hội Đầu bếp Việt Nam

Các chi hội theo khu vực trong nước và ở nước ngoài:

1.      Chi hội đầu bếp miền Bắc: từ Hà Giang đến Hà Tĩnh

2.      Chi hội đầu bếp miền Trung: Quảng Bình đến BìnhThuận

3.      Chi hội đầu bếp miền Nam: Từ Đồng Nai đến Cà Mau

4.      Chi hội đầu bếp Việt Nam ở Hải ngoại

Các đơn vị trực thuộc

        1.     Trung tâm xúc tiến Ẩm thực Việt Nam

        2.     Trung tâm đào tạo Ẩm thực VICA

        3.     Tạp chí Ẩm thực